Đánh giá của khách hàng

Nhờ Xcorp tôi đã nắm bắt được tin tức trong nước và thế giới nhanh chóng

Mr. Dung Tran
Sinh sống tại nước Úc

Cảm ơn đội ngũ nhân viên tại Xcorp đã làm việc chăm chỉ và giúp tôi kết nối đến những bạn đang cần tìm kiếm việc làm tại nước Úc.

Mr. An Nguyen
Chủ tiệm nail tại nước Úc

Các thông tin Chợ Giá chia sẻ đã giúp mình nắm bắt các tình hình kinh tế hàng ngày kịp thời và tìm kiếm được kênh đầu tư thích hợp

Ms. Linh Anh Nguyen
Sinh viên